Author Archive

Karangan 69

Masalah disiplin pelajar semakin meruncing. Masyarakat semakin kecewa dengan kegagalan pendidik untuk membentuk sahsiah

Karangan 68

Semangat kejiranan sudah longgar dalam masyarakat kita kalau kita lihat sejak akhir-akhir ini. Keadaan

Karangan 67

Novel sudah menjadi satu perkara penting dalam kehidupan remaja. Biasanya remaja suka membaca novel

Karangan 66

Internet mampu menyebarkan maklumat dengan meluas dan murah. Namun, menyebar luaskan maklumat melalui internet

Karangan 65

Isu pengangguran telah menjadi satu isu sensitif kepada masyarakat terutama golongan siswazah. Namun, ada

Karangan 64

Negara kita mempunyai pelbagai kaum yang mengamalkan budaya atau adat resam mereka yang tersendiri.

Karangan 63

Negara kita pernah merancang untuk mempunyai jumlah penduduk mencecah 70 juta. Dasar ini dijangka

Karangan 62

Badan kebajikan atau sukarela merupakan satu usaha murni yang dijalankan oleh segelintir masyarakat. Mereka

Karangan 61

Iklan sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat moden. Kerap kali kita mendengar komen mengenai

Karangan 60

Kempen nilai-nilai murni yang dijalankan oleh kerajaan mula mendapat perhatian masyarakat. Pelbagai kempen yang

Karangan 59

Pendidikan telah menjadi kritikan masyarakat dan sektor ini memang merupakan satu isu sensitif. Jelaskan

Karangan 58

Warga tua semakin ramai di negara ini ekoran tahap kesihatan negara yang semakin baik.

Karangan 57

Kehadiran pendatang asing telah membawa pelbagai masalah kepada rakyat di negara ini. Cuma kesan-kesan

Karangan 56

Pencemaran alam telah menjadi satu isu global yang diputuskan oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa Bersatu. Impak

Karangan 55

Negara kita telah memperkenalkan Dasar Penswastaan. Ada pelbagai impak dasar ini kepada negara walaupun

Karangan 54

Kerajaan telah mewajibkan pemaju perumahan untuk mewujudkan kawasan rekreaksi di kawasan perumahan. Tindakan ini

Karangan 53

Hutan negara kita semakin pupus lantaran sikap sesetengah masyarakat yang menjalankan aktiviti pembalakan terutama

Karangan 52

Penduduk desa telah dinasihatkan supaya membuat barangan kraf tangan untuk dijual kepada masyarakat. Namun,

Karangan 51

Negara kita telah mengutamakan perindustrian untuk mencapai era negara moden. Kerajaan telah menjalankan pelbagai

Karangan 50

Kebudayaan dikatakan komponen terpenting dalam diri seseorang itu dan negaranya. Negara kita memiliki pelbagai

Karangan 49

Kewujudan pasaraya besar di negara ini sudah menjadi satu kebiasaan. Cuma pelbagai masalah pula
Stay updates with Us!