Karangan PT3 Archive

Karangan PT3 08: Kehidupan remaja penuh dengan pelbagai cabaran terutama dalam kehidupan moden itu.

Kehidupan remaja penuh dengan pelbagai cabaran terutama dalam kehidupan moden itu. Huraikan faktor-faktor yang

Karangan PT3 07: Ibu bapa memainkan peranan dalam menghasilkan keluarga yang penyayang.

Ibu bapa memainkan peranan dalam menghasilkan keluarga yang penyayang. Huraikan. Keluarga penyayang bermaksud keluarga

Karangan PT3 06: Pelancongan semakin menjadi aspek penting dalam usaha menjana pendapatan negara terutama ketika ekonomi dunia merudum ini.

Pelancongan semakin menjadi aspek penting dalam usaha menjana pendapatan negara terutama ketika ekonomi dunia

Karangan PT3 05: Ibu bapa memiliki tugas yang berat dalam proses membentuk anak yang baik tetapi pelbagai masalah tetap timbul.

Ibu bapa memiliki tugas yang berat dalam proses membentuk anak yang baik tetapi pelbagai

Karangan PT3 05: Makanan ringan sudah menjadi satu jenis makanan harian kanak-kanak di negara ini.

Makanan ringan sudah menjadi satu jenis makanan harian kanak-kanak di negara ini. Banyak pihak

Karangan PT3 04: Kemajuan sains dan teknologi mendatangkan kebaikan kepada manusia.

Kemajuan sains dan teknologi mendatangkan kebaikan kepada manusia. Huraikan pernyataan ini. Perkembangan sains dan

Karangan PT3 03: Kegiatan cetak rompak di negara ini masih lagi berlaku terutama secara online.

Kegiatan cetak rompak di negara ini masih lagi berlaku terutama secara online. Jelaskan cara-cara

Karangan PT3 02: Bahasa Melayu semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. Orang luar turut memandang rendah bahasa kita itu.

Bahasa Melayu semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. Orang luar turut memandang rendah bahasa kita

Karangan PT3 01: Pelajar Bekerja Secara Sambilan?

Dewasa ini, banyak pelajar bekerja sambilan semasa cuti persekolahan. Pada pendapat anda, wajarkah pelajar
Stay updates with Us!