nav-left cat-right
cat-right

Karangan SPM 06: Sekolah Cemerlang Pelajar Terbila...

Sekolah Cemerlang Pelajar Terbilang”. Tulis suatu rencana yang lengkap berdasarkan cogan kata di atas. Cogan kata dicipta dengan pelbagai tujuan dalam kehidupan manusia kini. Pada satu peringkat cogan kata berperanan untuk menggambarkan tujuan sesuatu tindakan itu. Ada juga cogan kata yang dihasilkan dengan niat untuk menarik perhatian orang ramai terhadap sesuatu perkara pula. Jadi, “Sekolah Cemerlang Pelajar...

Karangan SPM 05: Usaha-usaha Mengekalkan Keamanan ...

Semasa negara lain di dunia mengalami ketidaktenteraman berikutan masalah peperangan, Malaysia tetap berjaya mengekalkan keamanan sosial, ekonomi, dan politiknya. Keadaan itu banyak didorong oleh usaha pelbagai pihak dalam mengekalkan keamanan negara. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk mengekalkan keamanan negara kita. Malaysia merupakan sebuah syurga dunia kerana kejadian buruk...

Karangan SPM 04: Rancangan Hiburan Televisyen Meny...

Ada pihak yang berpendapat bahawa rancangan hiburan yang disiarkan melalui televisyen menyebabkan masyarakat lupa tentang budaya seni tradisional. Beri pendapat anda. Televisyen sering dianggap sebagai satu ciptaan moden yang banyak membawa kebaikan kepada manusia pada zaman moden ini. Namun, penyiaran pelbagai rancangan berbentuk hiburan telah menyebabkan ada pihak beranggapan bahawa masyarakat mula meminggirkan budaya seni...

Karangan SPM 03: Faktor-faktor Yang Menyebabkan Ke...

Tajuk: Media Massa sering melaporkan kejadian jenayah seperti kes ragut yang sering berlaku di negara kita sejak akhir-akhir ini. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan kes ragut menjadi lebih serius. Kejadian ragut yang sering menjadi-jadi merupakan satu jenayah yang amat mengejutkan buat masyarakat kita. Kekerapan jenayah ini membuktikan bahawa ada sesuatu yang tidak betul dalam masyarakat kita dewasa ini. Media massa...

Karangan SPM 02: Kebaikan-kebaikan Mengutamakan Se...

Negara kita telah mengutamakan perindustrian untuk mencapai era negara moden. Kerajaan telah menjalankan pelbagai dasar untuk meningkatkan tahap industri negara. Terangkan kebaikan-kebaikan yang terjelma melalui langkah kerajaan ini. Sememangnya negara kita telah memberi penekanan yang ketara terhadap aspek perindustrian terutama sejak awal tahun 80-an yakni era pentadbiran bekas perdana menteri Tun Dr. Mahathir Mohammed....
Stay updates with Us!