Karangan SPM Archive

Karangan SPM 09: Para pedagang senjata menjadikan nyawa manusia sebagai taruhan untuk mengaut keuntungan tinggi ekoran perkembangan industri senjata dunia.

Para pedagang senjata menjadikan nyawa manusia sebagai taruhan untuk mengaut keuntungan tinggi ekoran perkembangan

Karangan SPM 08: Penggunaan aplikasi rangkaian sosial begitu meluas dalam kalangan remaja masa kini.

Penggunaan aplikasi rangkaian sosial begitu meluas dalam kalangan remaja masa kini. Huraikan cara-cara remaja

Karangan SPM 07: Usaha menaik taraf sistem pengangkutan awam negara memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

Usaha menaik taraf sistem pengangkutan awam negara memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Huraikan langkah-langkah

Karangan SPM 06: Sekolah Cemerlang Pelajar Terbilang

Sekolah Cemerlang Pelajar Terbilang”. Tulis suatu rencana yang lengkap berdasarkan cogan kata di atas.

Karangan SPM 05: Usaha-usaha Mengekalkan Keamanan Negara Kita

Semasa negara lain di dunia mengalami ketidaktenteraman berikutan masalah peperangan, Malaysia tetap berjaya mengekalkan

Karangan SPM 04: Rancangan Hiburan Televisyen Menyebabkan Masyarakat Lupa Tentang Budaya Seni Tradisional

Ada pihak yang berpendapat bahawa rancangan hiburan yang disiarkan melalui televisyen menyebabkan masyarakat lupa

Karangan SPM 03: Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kes Ragut

Tajuk: Media Massa sering melaporkan kejadian jenayah seperti kes ragut yang sering berlaku di

Karangan SPM 02: Kebaikan-kebaikan Mengutamakan Sektor Perindustrian

Negara kita telah mengutamakan perindustrian untuk mencapai era negara moden. Kerajaan telah menjalankan pelbagai

Karangan SPM 01: Masalah Pemanasan Global

Jelaskan cara- cara untuk mengatasi masalah pemanasan global terhadap masyarakat. Pemanasan global merupakan ‘’demam
Stay updates with Us!