Karangan SPM Archive

Karangan SPM 06: Sekolah Cemerlang Pelajar Terbilang

Sekolah Cemerlang Pelajar Terbilang”. Tulis suatu rencana yang lengkap berdasarkan cogan kata di atas.

Karangan SPM 05: Usaha-usaha Mengekalkan Keamanan Negara Kita

Semasa negara lain di dunia mengalami ketidaktenteraman berikutan masalah peperangan, Malaysia tetap berjaya mengekalkan

Karangan SPM 04: Rancangan Hiburan Televisyen Menyebabkan Masyarakat Lupa Tentang Budaya Seni Tradisional

Ada pihak yang berpendapat bahawa rancangan hiburan yang disiarkan melalui televisyen menyebabkan masyarakat lupa

Karangan SPM 03: Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kes Ragut

Tajuk: Media Massa sering melaporkan kejadian jenayah seperti kes ragut yang sering berlaku di

Karangan SPM 02: Kebaikan-kebaikan Mengutamakan Sektor Perindustrian

Negara kita telah mengutamakan perindustrian untuk mencapai era negara moden. Kerajaan telah menjalankan pelbagai

Karangan SPM 01: Masalah Pemanasan Global

Jelaskan cara- cara untuk mengatasi masalah pemanasan global terhadap masyarakat. Pemanasan global merupakan ‘’demam
Stay updates with Us!