Karangan UPSR 02: Kebaikan Menyertai Aktiviti Kokurikulum

Pendahuluan

  • Persatuan, kelab, pakaian seragam, dan kegiatan bersukan
  • Setiap pelajar harus menyertai sekurang-kurangnya satu kegiatan kokurikulum
Isi-isi Penting
  • Menanam semangat kerjasama antara pelajar-pelajar dan juga mengeratkan hubungan
  • Melatih pelajar-pelajar supaya lebih berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap kerja-kerja yang diberikan
  • Memupuk nilai kepimpinan – Cara mengendalikan pasukan dan keupayaan mengatasi masalah kecemasan
  • Memperoleh kemahiran tertentu seperti kemahiran membuat perabot melalui kelab kemahiran hidup
Penutup
  • Aktiviti kokurikulum dapat mengelakkan pelajar-pelajar daripada melakukan kegiatan yang tidak baik seperti melepak dan sebagainya.
Latest Comments
  1. KISANTHINI.GANESAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay updates with Us!