Masalah Sosial Di Negara Kita

Sejak kebelakangan ini, isu yang berkaitan dengan masalah sosial di kalangan remaja berleluasa. Secara umumnya, masalah sosial dikaitkan dengan perlakuan negatif yang dilakukan oleh remaja kini. Perlakuan ini sebenarnya tidak membawa apa-apa faedah kepada remaja. Perlakuan negatif ini sebenarnya terdiri daripada punca-punca masalah yang dihadapi oleh remaja tersebut. Selain itu, pelbagai langkah juga diambil untuk mengatasi masalah gejala sosial ini.

Antara punca-punca yang terlibat, punca yang pertama ataupun dikenali sebagai punca utama adalah masalah keluarga. Cara ibu bapa dalam pemberian asuhan, didikan, bimbingan serta kawalan terhadap anak mereka menyebabkan mereka menjadi kurang menghormati warga-warga yang lebih tua daripada mereka dan melibatkan diri mereka dalam perbuatan-perbuatan yang negatif seperti perlumbaan haram dan rempit. Kanak-kanak yang lahir daripada keluarga yang mewah ataupun keluarga yang memanjakan anak mereka kebanyakkan terlibat dalam penagihan dadah. Hal ini disebabkan ibu bapa yang kaya ataupun mewah biasanya akan memanjakan anak-anak mereka dengan memberi kelonggaran serta wang saku yang banyak. Kanak-kanak ini akan cuba dadah kerana perasaan ingin tahu mereka yang kuat akan menyebabkan mereka cuba dadah ini untuk memenuhi perasaan kehendaknya. Setelah mencuba dadah ini, mereka akan ketagihan ddan akhirnya mereka menjadi penagih dadah.

Akibat yang seterusnya merupakan pengaruh daripada persekitaran. Pada zaman globalisasi kini, perkembangan teknologi yang kian pesat ini menyebabkan pelbagai ?jenis maklumat boleh didapati daripada laman web. Hal ini mengakibatkan pelbagai jenis maklumat yang kurang sihat disebar degan berleluasa tanpa kawalan. Persekitaran ini menyebabkan remaja kini ?terikut-ikut dengan pengaruhnya. Seterusnya, maklumat kurang sihat ini menjadi punca keruntuhan moral di kalangan remaja. Selain itu, buku-buku picisan serta lucah yang terdapat dari pasaran akan mempengruhi tindakan dan perilaku remaja. Penggunaan perkataan lucah serta grafik akan meninggalkan kesan yang mendalam terhadap permikiran pembacanya.

Perbincangan mengenai keruntuhan ahklak remaja dilaksanakan. Justeru, strategi untuk mengatasi masalah sosial ini ditumpukan pada golongan remaja dan pelbagai langkah diambil oleh semua pihak bagi mengatasi masalah sosial ini.

Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam pemberian pemerhatian yang serius terhadap kanak-kanak mereka. Pemerhatian dibuat atas setiap gerak-geri ataupun pergerakan anak-anak mereka. Mereka juga dinasihatkan untuk mengenal pasti serta mengetahui masalah yang dihadapi bukan saja mengenal pasti dan mengetahui masalah yang dihadapi olej anak-anak mereka tetapi juga meluangkan masanya bagi mengatasi masalah anak-anak mereka.

Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian diadakan untuk mengatasi masalah sosial ini. Contohnya, bimbingan kaunselling di peringkat sekolah. Bimbingan kaunselling di peringkat sekolah memainkan peranan yang amat penting dalam membantu remaja untuk mentelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Program ini akan menjadi lebih berkesan sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakkan dan berpengalaman dilantik bagi memantapkan perlaksanaan serta keberkesanan kaunselling tersebut.

Selain itu, pendekatan akademik juga memainkan peranan dalam mengatasi masalah sosial yang dilibatkan oleh golongan remaja. Pendekatan akademik ini dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti yang berteraskan akademik serta separa akademik contohnya, kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah. Selain itu, perubahan-perubahan teknik-teknik pelajaran dilakukan seperti perlaksanaan kelas komputer, kelas bantuan alat pandang dengar dan lai-lain.

Kesimpulanya, pelbagai langkah diambil untuk mengatasi masalah sosial ini, tetapi yang paling penting adalah ibu bapa haruslah memainkan peranan dan tanggungjawab ke atas keruntuhan ahklak di kalangan remaja. Dengan kata yang lain, walau apapun langkah yang diambil oleh pihak yang lain sekiranya tiada kerjasama daripada ibu dan bapa gejala tersebut sukar diatasi.

Latest Comments
  1. sarahdjh
  2. lynnffive

Leave a Reply to Menya Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay updates with Us!