Punca Dan Kesan Pembalakan Haram Serta Kepentingan Hutan.

Hutan merupakan satu komuniti untuk hidupan liar iaitu untuk pokok-pokok besar serta haiwan liar. Hutan juga boleh diperkenalkan sebagai tempet tinggal ataupun habitat hidupan liar. Hutan berperanan penting kepada manusia kerana ia membekalkan sumber bahan mentah dan ia juga merupakan penyumbang kepada sosioekonomi dan kestabilan ekologi kepelbagaian hayat sesebuah negara. Oleh itu, hutan merupakan satu khazanah yang amat berharga dan perlu dijaga secara sistematik. Dalam dasar perhutanan negara, perhatian utama diberi kepada pemuliharaan hutan di kawasan hutan, mewujudkan keadaan iklim yang baik, memastikan kawasan tadahan air mencukupi serta mengekalkan bekalan hasil hutan. Pada tahun 1984, Akta Perhutanan Negara diluluskan dan dikuatkuasakan untuk perlaksanaan polisi dasar perhutanan negara secara berkesan. Hutan negara kita semakin mengalami kepupusan. Hal ini adalah punca daripada sikap sesetengah manusia yang menjalankan aktiviti pembalakan secara haram tanpa memikirkan akibat daripada perbuatan mereka.

Kayu-kaya merupakan hasil yang penting yang dapat dihasilkan oleh hutan. Kayu memyunyai pelbagai jenis keggunaan contohnya seperti bahan api, perabot, pembinaan rumah, keggunaan kertas dan sebagainya. Kawasan hutan tropika kaya dengan kayu-kaya yang keras dan bernilai tinggi. Hal ini menjadi tumpuan kepada pembalak untuk membalak di kawasan ini. Hutan tropika dapat terbahagi kepada dua jenis hutan yang utama iaitu hutan monsun tropika dan hutan hujan tropika. Kawasan hutan hujan tropika kebanyakkan terletak di garisan lintang 5 darjah utara ataupun 5 darjah selatan iaitu kawasan yang beriklim panas dan lembab sepanjang tahun (iklim khatulistiwa). Manakala hutan hujan tropika mempunyai pokok-pokok yang besar dan tingg yang boleh mencecah ketinggian 45 meter. Hutan monsun tropika didapati di kawasan yang beriklim monsun tropika seperti di Myanmar, Thailand dan lain-lain. Malaysia mempunyai kawasan hutan tropika yang luas dan sebahagian daripada hutan tersebut mengandungi kayu tropika yang keras serta bermutu tinggi seperti cengal, meranti, jelutong, seraya dan sebagainya serta kayu-kaya ini menjadi tumpuan sebagai bahan eksport yang penting.

Pada tahun 1979, hasil kayu-kaya merupakan barang yang ketiga penting selepas getah dan petroleum. Jumlah eksport kayu balak serta kayu gergaji pada tahun tersebut melebih kurang 4 ribu juta. Daripada jumlah tersebut, 70% adalah sumbangan eksport kayu balak dan 30% ialah kayu digergaji. Dari segi pengeluarannya pula, permintaan terhadap kayu-kaya perkembang secara pesat berikutan dengan kegiatan pembalakan yang bertambah di seluruh negara terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak.

Pembalakan secara haram merupakan kes yang terpencil di Malaysia selepas penguatkuasaan undang-undang dan pelbagai jenis akta sertahukuman dikenakan ke atas pesalah jenayah perhutanan. Namun ia menjadi ancaman kepada penduduk asal yang bergantung sepenuhnya terhadap hasil hutan yang mereka perolehi sebagai sumber kehidupan. Hutan merupakan syurga kehidupan bagi mereka yang tinggal di dalamnya.

Hutan merupakan tempat untuk mereka bercucuk tanam, mencari kayu api, peralatan rumah dan sumber ubat-ubatan. Selepas pewartaan hutan simpan secara besar-besaran pada 1984, maka bermulalah era pencerobohan hutan yang diklasifikasikan sebagai penerokaan haram atau pembalakan haram.

Di Kuching, kegiatan pembalakan di kawasan belakang Kampung Matang Lot terus berleluasa dalam jangka masa lima tahun. Hal ini akan menyumbang kepada kepupusan spesies katu yang berkualiti tinggi. Malah, yang lebih merunsingkan apabila kegiatan pembalakan bertumpu di kawasan leren-lereng bukit ataupun kawasan tanah tinggi dan mungkin akan mengakibatkan tanah runtuh serta banjir kilat di kawasan yang lebih rendah.

Punca pembalakan adalah untuk aktiviti pembangunan. Aktiviti pembangunan adalah merupakan satu faktor penyumbang kepada kemusnahan hutan. Contohnya ialah pembinaan kawasan perumahan yang baru, pembinaan bangunan yang tinggi, dan pembinaan kawasan perindustrian yang baru.

Punca kedua adalah industri pelancongan. Industri merupakan sebahagian faktor kemusnahan hutan. Hal ini disebabkan oleh pembukaan tempat pelancongan yang baru memerlukan aktiviti penebangan hutan bagi pembukaan kawasan yang baru. (Pembinaan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya). Pembangunan yang terlalu mendadak di kawasan perlancongan akan memusnahkan ekosistem di kawasan tersebut tanpa disedari. Hal ini disebabkan kekurangan perlaksanaan yang tidak terancang dan pemantauan yang berterusan oleh pihak berkenaan sebelum mereka melancarkan pembalakan.

Punca seterusnya merupakan pembalakan secara haram. Aktiviti pembalakan ini merupakan aktiviti yang di jalankan secara tidak terancang dan salah dari segi undang-undang. Pembalakan ini boleh memusnahkan habitat hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan liar serta seterusnya akan memusnahkan ekosistem di kawasan tersebut. Contohnya pembalakna di kawasan Pulau Redang di Kuala Terengganu.

Tedapat kesan- kesan kepada pembalakan tanpa terancang. Kesan yang pertama adalah hakisan tanah. Keadaan struktur tanah yang longgar dan tidak stabil ekoran?daripada kehilangan cengkaman akar pokok yang berfungsi untuk meneguhkan kestabilan struktur tanah di kawasan tanah tinggi. Cotohnya kejadian tanah runtuh di kawasan Bukit Antara Bangsa di Kuala Lumpur, Bukit Canada di Miri Sarawak dan sebagainya.

Kepupusan habitat alam flora dan fauna. Sekiranya, aktiviti pembalakan berleluasa dan tanpa kawalan, ekologi dan ekosistem hidupan liar akan terganggu. Seterusnya, haiwan liar akan melarikan diri ke tempat lain ataupun wujud kematian akibat daripada habitatnya terganggu.

Kesan seterusnya adalah kesan rumah hijau (penipisan lapisan ozon). Lapisan ozan bertindak sebagai memusnahan larutan karbon dioksida kepada organik karbon di udara dan peningkatan pemekatan karbon dioksida di udara akan mengakibatkan masalah pemanasan di dunia.

Kesimpulannya, pihak kerajaan telah melancarkan beberapa cara untuk mengatasi masalah-masalah ini daripada berlaku. Pihak kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang Jabatan Perhutanan Pemantauan Akta Pemuliharaan Hutan 1973, program menanam semula anak-anak pokok selepas aktiviti pembalakan, melancarkan kempen kesedaran dan sebagainya bagi memelihara habitat tumbut-tumbuhan serta kehidupan liar di dalam hutan. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan kesan-kesan negatif yang bakal wujud serta mengurangkan kadar kepupusan hidupan liar supaya generasi muda boleh menikmatinya.

Latest Comments
  1. anderson
  2. kenari comel
  3. Farah Nabilahatulhani
  4. tanyoki
  5. :)
    • :)
  6. :)
  7. beegam mazhieyah balqisah
  8. pelajar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay updates with Us!